Propositioner. Den lukkede turneringer for Veteraner.

Vedr. Regionalspillet:

Regionalspillet består af otte hold i region øst og otte hold i region vest, der i første regionalrunde spiller ned til fire hold i hver region. I anden regionalrunde spilles om seks pladser i Veteran Elitetruppen (VET). De tre bedst placerede hold i hver region kvalificerer sig til VET.

Placeringen afgøres på flest vundne kampe. Hvis to eller flere hold har vundet lige mange kampe afgøres placeringen på scoren (differencen mellem +point og –point). Er denne difference ens tæller flest scorede point. Skulle denne også være ens, tæller resultatet af indbyrdes kampe. Stillingen efter hver spillerunde opslås på DPF´s hjemmeside.

I regionalspillet gælder, at det er tilladt at have fire spillere tilmeldt holdet. Hvis man ønskerdette, skal det meddeles Udvalget senest dagen før regionalspillets start. Et hold må kun udskifte en spiller en`gang i løbet af en kamp. Dog skal indskiftningen ske mellem to spilomgange.

Såfremt et hold ønsker kun at bestå af tre spillere, og en spiller må melde afbud på grund af sygdom eller arbejde, kan holdet udtage en reserve. Afbuddet skal meddeles til udvalget. Samtidig med afbuddet skal navnet på reserven opgives.
Såfremt et firemandshold rammes af to afbud, gælder samme regel for udtagelse af en´ reserve. Bliver et hold senere ramt af afbud, kan den samme reserve ikke benyttes igen.

Vedr. Veteran-elitespillet.

Efter regionalspillets afslutning er det frem til Elitespillets start tilladtat udskifte en` spiller. Ønsket om at ændre hold skal dog forelægges Udvalget, og vil kun blive imødekommet, såfremt to stamspillere søger om ændring. Der kan ikke tilføres en ny spiller, som er tilknyttet et andet hold, der har kvalificeret sig til VET.

Holdenes indbyrdes slutplacering afgøres som beskrevet under Regionalspillet.

Vinderen af Elitespillet kvalificerer sig til deltagelse i 6-nationersturneringen.

Vinderen og nummer to i Elitespillet kvalificerer sig til deltagelse i NM.

Hold, placeret som nummer 1, 2 og 3 spiller mod Skåne-Blekinge.

De seks hold deltager i næste års regionalspil uden forudgående kvalifikation.

Hold, der spiller sammen fra et turneringsår til det næste, bevarer deres status i

regionalspillet. Dette gælder også, hvis to ”stamspillere” ønsker, eller er tvunget til udskiftning af den tredje stamspiller.

For at undgå uhensigtsmæssig forøgelse af hold i regionaltruppene kan en stamspiller og en fjerdespiller ikke forblive i truppen, hvis de danner hold sammen.

Situationer, som ikke er forudset i ovenstående, afgøres af Udvalget.
 

Regler vedr. licens flytning i forbindelse med Vinterlandsturnering.

Hvis man påtænker at flytte sin licens til en anden klub, skal man inden 1. Runde have en flytte licens der koster kr. 60,- eller man kan skifte ml. 3 og 4 runde.

Dvs. har du spillet 1. Runde i den pågældende klub vil man få karantæne, hvis man skifter ml. 1. og 2. Runde.

Skifter du ml. 3. Og 4. Runde er det tilladt at spille 4. Runde i den nye klub.

Flytte licensen kan købes hos DPF og skal være i orden inden 1. Runde.
VIGTIGT: Husk skriftligt at meddele gammel & ny klub om klubskifte og betale kontingent i den nye klub for at flyningen kan træde i kraft.

EUROCUP
 
Sådan spilles EuroCup

Til en klubmatch (2 tripler, 3 doubler og 2 tripler) kan der bruges 6, 7 eller 8 spillere.

 

 

Hvis klubben ønsker at spille med 6 spillere, skal der være MINDST 1 af det modsatte køn end flertallet. Hvis klubben ønsker at spille med 7 spillere, skal der være MINDST 2 af det modsatte køn end flertallet. Hvis klubben ønsker at spille med 8 spillere, skal der være MINDST 2 af det modsatte køn end flertallet.

 

 

Klubberne har tilladelse til at sætte holdkampene som de vil under hensyntagen til ovenstående regler.

Den internationale del (fra og med 2003) afvikles over 3. runder, idet finalespillet nu omfatter de tidligere semifinaler (var 3. runde) og finalen (var 4. runde). I hver runde spilles der:

1. kamprunde:
åben triple mod åben triple
mix-triple mod mix-triple

2. kamprunde:
åben double-1 mod åben double-1
åben double-2 mod åben double-2
mix-double mod mix-double

3. kamprunde:
åben triple mod åben triple
mix-triple mod mix-triple